ข่าวสาร

บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัดได้เข้าร่วมงาน PROPAK MYANMAR 2015

บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด นำผลิตภัณฑ์แก้วพลาสติกใสPET และตัวอย่างแก้วพิมพ์ลาย เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตการแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ที่มีผู้ประกอบการมาจัดแสดงสินค้าอย่างครบวงจรกว่า100 บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศรวม 35 ประเทศ อาทิ ประเทศจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซียสิงคโปร์ บรูไน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ อื่นๆ
ประกาศเมื่อ
20 ตุลาคม 2558