บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และ การบริการ ผลิตภัณฑ์ของเราใช้วิธีการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ISO 9001 GHP & HACCP มีบริการงานพิมพ์ลวดลายและโลโก้ลงบนบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
ISO : 9001 GHP & HACCP
บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และ การบริการ ผลิตภัณฑ์ของเราใช้วิธีการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ISO 9001 GHP & HACCP มีบริการงานพิมพ์ลวดลายและโลโก้ลงบนบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
ISO : 9001 GHP & HACCP
บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และ การบริการ ผลิตภัณฑ์ของเราใช้วิธีการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ISO 9001 GHP & HACCP มีบริการงานพิมพ์ลวดลายและโลโก้ลงบนบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
ISO : 9001 GHP&HACCP
บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และ การบริการ ผลิตภัณฑ์ของเราใช้วิธีการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ระดับสากล ISO 9001 มีบริการงานพิมพ์ลวดลายและโลโก้ลง บนบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
ISO : 9001
CRYSTAL CLEAR / ใส
No breaking / เหนี่ยว บีบไม่แตก
Keep cool longer / เก็บความเย็นได้นาน
Durable / ทนทาน
WATER Doesn’t leak / น้ำไม่รั่ว ไม่ซึม
บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และ การบริการ ผลิตภัณฑ์ของเราใช้วิธีการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ระดับสากล ISO 9001 มีบริการงานพิมพ์ลวดลายและโลโก้ลง บนบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
ISO : 9001
CRYSTAL CLEAR / ใส
No breaking / เหนี่ยว บีบไม่แตก
Keep cool longer / เก็บความเย็นได้นาน
Durable / ทนทาน
WATER Doesn’t leak / น้ำไม่รั่ว ไม่ซึม
บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และ การบริการ ผลิตภัณฑ์ของเราใช้วิธีการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ระดับสากล ISO 9001 GHP & HACCP มีบริการงานพิมพ์ลวดลายและโลโก้ลงบนบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
ISO : 9001 GHP & HACCP

บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด ​

ใช้ระบบพิมพ์ที่ทันสมัยด้วยสี

FOOD GRADE ที่มีคุณภาพสูง​

มีความสะอาด ปลอดภัย ด้วยเครื่องจักรที่ได้รับการรับรองและมีมาตรฐานจากยุโรปภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

STANDARD (CERTIFICATED)