บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

817 หมู่ 4 ซอย 14บี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.02-7093848

แฟกซ์.02-7092993

Email : fpccupsthailand@gmail.com

 

Send Message