English EN Thai TH

ข่าวสารและกิจกรรม

NEWS & activity

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่ง คืนความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลไทย

ร่วมปลูกปะการัง ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สัตหีบ
จัดโดย บริษัท เอฟพีซี โปรแพค จำกัด และ บริษัทในเครือ ในวันที่ 19 มกราคม 2562

Read More »
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลอง

บริษัท เอฟพีซี โปรแพค จำกัด และบริษัทในเครือได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลอง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนนิคมอุตสาหรรมบางปู (สนป.) วันพฤหัสที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)

Read More »